สมัครเรียน 038-146-123

ประกาศรับบัตรนักศึกษา รหัส 65 รอบที่ 3ประกาศ...นักศึกษารหัส 65 รอบที่ 3 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม 2566

ตรวจสอบรายชื่อ