สมัครเรียน 038-146-123

ประกาศรับบัตรนักศึกษารอบที่ 4 สำหรับนักศึกษารหัส 64ประกาศรับบัตรนักศึกษารอบที่ 4
นักศึกษารหัส 64 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
ตั้งแต่ 9 ส.ค. - 30 ก.ย. 65

ตรวจสอบรายชื่อ