สมัครเรียน 038-146-123

โครงการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (นักศึกษา Early Birds)โครงการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (นักศึกษา Early Birds)

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น.
(**ปิดให้ลงทะเบียนวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น.)

นักศึกษาสามารถเลือก กิจกรรม ได้ 1 กิจกรรม

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : https://eoffice.chonburi.spu.ac.th/training/activity_std/