สมัครเรียน 038-146-123

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11
เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
📆 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
⏰ เวลา 08.30-16.00 น.
รูปแบบการประชุมออนไลน์ระบบ ZOOM

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2022