สมัครเรียน 038-146-123

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564📆 กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
📌 นักศึกษามีวิชาเรียนตามแผน
28 ธันวาคม 2564

📌 นักศึกษาไม่มีวิชาเรียนตามแผน
29-30 ธันวาคม 2564

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.chonburi.spu.ac.th/regis_online/regis_online2-2564/index.html