รายละเอียด...คลิก " > รายละเอียด...คลิก " />
สมัครเรียน 038-146-123

ขยายเวลา!! การผ่อนผันทหาร ประจำปี 2565📢 การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจำปี 2565
📆 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565
รายละเอียด...คลิก