อัปโหลดรูป หากได้บัตรนักศึกษาจากธนาคารกสิกรแล้ว จะประกาศแจ้งให้นักศึกษามารับบัตรนักศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา สามารถดูบัตรนักศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัย ออนไลน์ได้ที่ Line on e-student " > อัปโหลดรูป หากได้บัตรนักศึกษาจากธนาคารกสิกรแล้ว จะประกาศแจ้งให้นักศึกษามารับบัตรนักศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา สามารถดูบัตรนักศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัย ออนไลน์ได้ที่ Line on e-student " />
สมัครเรียน 038-146-123

การทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 64 รอบ 2📌 การทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส64 (รอบ 2)
📆 วันที่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ก.ย. 64
หากได้บัตรนักศึกษาจากธนาคารกสิกรแล้ว จะประกาศแจ้งให้นักศึกษามารับบัตรนักศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษา สามารถดูบัตรนักศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัย ออนไลน์ได้ที่ Line on e-student