อัปโหลดรูป หากได้บัตรนักศึกษาจากธนาคารกสิกรแล้ว จะประกาศแจ้งให้นักศึกษามารับบัตรนักศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา สามารถดูบัตรนักศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัย ออนไลน์ได้ที่ Line on e-student " > อัปโหลดรูป หากได้บัตรนักศึกษาจากธนาคารกสิกรแล้ว จะประกาศแจ้งให้นักศึกษามารับบัตรนักศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา สามารถดูบัตรนักศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัย ออนไลน์ได้ที่ Line on e-student " />
สมัครเรียน 038-146-123

การทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส64📌 การทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส64 (รอบแรก)
📆 วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564
หากได้บัตรนักศึกษาจากธนาคารกสิกรแล้ว จะประกาศแจ้งให้นักศึกษามารับบัตรนักศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษา สามารถดูบัตรนักศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัย ออนไลน์ได้ที่ Line on e-student