สมัครเรียน 038-146-123

ให้ผู้กู้ กยศ. และกรอ. บันทึกข้อมูลใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563ให้ผู้กู้ กยศ. และกรอ. บันทึกข้อมูลใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 ในระบบ e-studentloan ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9-15 มิถุนายน 2564
*โดยบันทึกเฉพาะจำนวนเงินที่ใช้เงินกองทุนเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม : 096-874-5513

Date : 27 พ.ค. 2564