สมัครเรียน 038-146-123

ชำระเงินค่าเทอมออนไลน์ด้วย บัตรเครดิต ได้แล้วนะข่าวดี !!!
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ได้เพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
ในการชำระค่าเทอม โดยสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วครับ..

* มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต