สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Tech-Pro Project by School of Information TechnologyTech-Pro Project by School of Information Technology
ตัวเลือกใหม่แห่งอนาคตที่คุณต้องมี มาพร้อมระบบที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น พบกับ Private Network & D.I.Y. For Smart Home
วิทยากรโดย ผศ.นรินทร์ พนาวาส
ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการรองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting
ผู้ผ่านการอบรมทุกหลักสูตร จะได้รับ Online Certification
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครเข้าร่วมโครงการ

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -