สมัครเรียน 038-146-123

คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายครบเครื่อง เรื่อง "ผลิตสื่อ"คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายครบเครื่อง เรื่อง "ผลิตสื่อ"
วิทยากร โดย คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น.
ณ ห้อง 1407 ชั้น 14 อาคารดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -