สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมติวสอบ TOEIC แบบเข้มข้น (ฟรี)คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมติวสอบ TOEIC แบบเข้มข้น (ฟรี)
โดย ครูส้ม (จุฑามาศ สุวรรณเรืองศรี) ติวเตอร์ชื่อดัง เจ้าของเพจ English Fit and Firm

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565
ภาคเช้า 09.00-12.00 น.
ภาคบ่าย 13.00-16.00 น.

ผ่านระบบ Zoom

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -