สมัครเรียน 038-146-123

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "คุณธรรม จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย" โดยได้รับเกียรติจาก

👩‍🏫 ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา

📆 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
🕐 13.00 - 15.00 น.
📍 ผ่านระบบ Zoom

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : 038-146123 ต่อ 3565