ส่งคำตอบ INBOX FB : Business Chinese - SPU Chonburi " /> ส่งคำตอบ INBOX FB : Business Chinese - SPU Chonburi "/>
สมัครเรียน 038-146-123

งานตรุษจีนชาว SPUC📣 ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรจากทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมงานตรุษจีนชาว SPUC
📌 กิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ให้ผู้แข่งขันเขียนชื่อ-นามสกุล คณะ/สาขา/รายวิชา ไว้ที่ด้านหลังกระดาษ

🏆 ร่วมส่งผลงานได้ที่ : ส่งคำตอบ INBOX FB : Business Chinese - SPU Chonburi

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -