สมัครเรียน 038-146-123

โครงการสัมมนาค้นหาตัวเอง (self exploration) และพัฒนาให้ถูกทางตามพหุปัญญา (Multiple Intelligence)📚 โครงการสัมมนาค้นหาตัวเอง (self exploration)
👩‍🏫 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการรองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

📚 และพัฒนาให้ถูกทางตามพหุปัญญา (Multiple Intelligence)
👩‍🏫 โดย ดร.อารีย์ ขันติธรรมกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

📆 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
🕐 10.00-12.00 น.
📍 ONLINE

สอบถามข้อมูล
โทร.086-5768330
Line : spucmkt

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : 0865768330