สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เทคนิคการฟ้องคดีแบบกลุ่ม คดีสิ่งแวดล้อมและคดีคุ้มครองผู้บริโภค



📌 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เทคนิคการฟ้องคดีแบบกลุ่ม คดีสิ่งแวดล้อมและคดีคุ้มครองผู้บริโภค จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
📆 วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564
⏰ เวลา 13.00-15.00 น.
💻 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -