สมัครเรียน 038-146-123

Post-Covid business survival guide กลยุทธ์พิชิตธุรกิจในยุคหลังโควิด 19📌 Post-Covid business survival guide กลยุทธ์พิชิตธุรกิจในยุคหลังโควิด 19
📌 โดยวิทยากร คุณธรรศภาคย์ เลิศเสวตพงศ์
📆 วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
⏰ เวลา 09.30-12.00 น.
💻 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -