สมัครเรียน 038-146-123

โครงการ The EBC PRO fessional คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ Skills for Millennium Workforce📢 โครงการ The EBC PRO fessional คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ Skills for Millennium Workforce โดย คุณภารดี จึ่งสกุล Boutique Supervisor
📆 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
🕐 09.30-12.00 น.
📍 ณ ห้อง 1408 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : คณะศิลปศาสตร์ 038-146123 ต่อ 3315