Upload รูป...คลิก ติดต่อสอบถามได้ที่ ส.บริการคอมพิวเตอร์ Line: @qyt2371f " /> Upload รูป...คลิก ติดต่อสอบถามได้ที่ ส.บริการคอมพิวเตอร์ Line: @qyt2371f "/>
สมัครเรียน 038-146-123

การทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 63 (รอบสอง)📢 การทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส63
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จะดำเนินการถ่ายภาพ เพื่อจัดทำบัตรนักศึกษา รหัส 63 ในรูปแบบบัตรนักศึกษา VISA ธนาคารกสิกรไทย
- นักศึกษาสามารถติดต่อถ่ายภาพ เพื่อทำบัตรนักศึกษาที่สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 5
* วันรับบัตรจะแจ้งในภายหลัง
- สำหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกเดินทางมา สามารถอัปโหลดรูปถ่ายชุดนักศึกษา โดยทำตามขั้นตอนที่แจ้งในหน้าเว็บไซต์
📆 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Upload รูป...คลิก

ติดต่อสอบถามได้ที่ ส.บริการคอมพิวเตอร์ Line: @qyt2371f

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -