รายละเอียด...คลิก " /> รายละเอียด...คลิก "/>
สมัครเรียน 038-146-123

ปฐมนิเทศ Online สำหรับนักศึกษาใหม่เรียนล่วงหน้า (Early Birds)📢 ปฐมนิเทศ Online สำหรับนักศึกษาใหม่เรียนล่วงหน้า (Early Birds) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
📆 วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563
🕐 09.00 - 12.00 น.
📱 ผ่านระบบ ZOOM
📍 รายละเอียด...คลิก

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -