สมัครเรียน 038-146-123

การแข่งขันประกวดศาลจำลองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งภาคตะวันออก📢 การแข่งขันประกวดศาลจำลองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งภาคตะวันออก
🕐 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

รูปแบบการแข่งขัน : บันทึกการแสดงศาลจำลองในแผ่น CD ความยาว 10-15 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.สุระทิน ชัยทองคำ
038-146-123 ต่อ 2618-2620
080-235-0425
ID Line : suratinda

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : 038-146-123 ต่อ 2618-2620