สมัคร online " /> สมัคร online "/>
สมัครเรียน 038-146-123

การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และการท่องเที่ยว ระดับมัธยมศึกษา/ปวช/เทียบเท่า ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา📢 การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และการท่องเที่ยว ระดับมัธยมศึกษา/ปวช/เทียบเท่า ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
📆 วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
🕐 08.30 - 12.00 น.
📍 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
✍️ สมัคร online

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -