สมัครเรียน 038-146-123

โครงการแชร์ประสบการณ์ ด้านการบริหารธุรกิจ หัวข้อ เจาะลึกล้วงความลับการทำการตลาดดิจิทัล📢 โครงการแชร์ประสบการณ์ ด้านการบริหารธุรกิจ หัวข้อ เจาะลึกล้วงความลับการทำการตลาดดิจิทัล
👨‍🏫 วิทยากรบรรยาย โดย ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์
📆 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
🕐 13.00 - 16.00 น.
📍 ณ ห้องประชุมศรีลินี ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -