สมัครเรียน 038-146-123

Pig Me! เพื่อนรักนักออม

Date : 2022-09-08 08:51:55
  • ศรีปทุม
  • ชลบุรี
  • นิเทศ
  • commarts
  • DMDSPC
????เด็กนิเทศเก่ง?????
นางสาวรุจิรา ปัญญาริกานนท์ ?และ นางสาวพัชรพร รานอก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจัทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
คว้า2 รางวัล
? ? ? ? ??????รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
? ? ? ? ??????รางวัล popular vote
? ? ? ? ? ? ในการประกวดแอนิเมชัน หัวข้อ เงินทองต้องใส่ใจ จากการแข่งขันแอนิเมชันของบริษัท wealthmagic?ปีที่ 6
ชื่อผลงาน : Pig Me! เพื่อนรักนักออม
จัดทำโดยทีม : Threesur