สมัครเรียน 038-146-123

สื่อ VDO: Value Proposition Canvas เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการให้กับธุรกิจ

Date : 2022-07-23 17:57:33

#สาขาการตลาดดิจิทัล #DigitalMarketing

ขอแสดงความยินดีกับสาขาการตลาดดิจิทัล คว้ารางวัลสุดยอด e-Learning เพื่อธุรกิจ อุตสาหกรรม และพาณิชย์(Best e-Learning Award for Business, Industry, and Commerce)

ชื่อทีม #Digital Marketing 

1.อินทิรา บุญสม นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัลชั้นปีที่ 2

2.ประกายกานต์ ผ่องใส นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัลชั้นปีที่ 2

3. อ.ธีรุตย์ กนกธร (ที่ปรึกษา)

4. นายคมกฤษ สว่างวงษ์ (ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค)

ผลงาน สื่อ VDO: Value Proposition Canvas เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการให้กับธุรกิจ

จัดโดย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม

Bangkok International Digital Content Festival 2022 (BIDC2022) ตามโครงการประกวด ?สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Content for Learning Contest 2022)?

ประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศด้านดิจิทัลคอนเทนต์ BIDC AWARDS 2022 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ในพิธีเปิดโครงการ BIDC 2022

ผลงาน Value Proposition Canvas เครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจทั้งสินค้าและบริการสามารถสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และตรงใจลูกค้า
เครื่องมือนี้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถออกแบบสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ผู้ที่ควรจะใช้ Value Proposition Canvas นักการตลาด (Marketer) ผู้ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ (Products and Services Creators) เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product Owners) เจ้าของธุรกิจ (Business Owners)