สมัครเรียน 038-146-123

โจนิน

งานมีอยู่ทั่วทุกที่ให้เราทำ อยู่ที่เราจะเอาตัวเองไปวางไว้ตรงไหน จบนิเทศยังไงก็มีงานทำ...

ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส
๋Jonin Repper
Date : 2022-07-14 04:11:48
  • ศรีปทุม
  • ชลบุรี
  • นิเทศ
  • commarts DMDSPC

ถ้าเปรียบคณะนเทศเป๋นสำนักกังฟู เราก็จะเรียนวิทยายุทธ์กับอาจารย์ที่มีความสามารถในแต่ละด้าน เรียนกับตัวจริงก็ได้ประสบการณ์จริง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?๋Jonin Repper

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Rapper/Song Writer

การให้แง่คิดเกี่ยวกับการทำงาน
เป็นข้อความสร้างแง่คิดในการเรียน การทำงาน