มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี :: รับสมัคร-ผลการคัดเลือก บุคลากร


ประกาศรับสมัครบุคลากร
 


  

 

เปิดรับสมัครงาน

  

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน

   1. ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน  ล่าสุด  update :: 2018-08-17 06:17:31

ข้อแนะนำ: หากท่านสนใจที่จะสมัครงานกับทางมหาวิทยาลัย กรุณากรอกข้อมูลสมัครงานของท่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะ


สำนักงานบุคคล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038-146-123 ต่อ 2201, 2204 และ 2206
(ในเวลาทำการวันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)
โทรสาร: 038-146-011
 
Last updated : November 12, 2021 11:03 AM
[www.chonburi.spu.ac.th]