เกี่ยวกับคณะ

Academic Services

เพลงประจำคณะ

รับฟังและดาวน์โหลดเพลงเลื่อนด้านล่าง

คอร์ดเพลง - โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี(Pop version) .pdf

# ชื่อเพลง ฟังเพลง ดาวน์โหลด
1 เพลงโลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี(POP Version)-(ช-ญ)
เพลง โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
คำร้อง : ผศ.ดร. วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
ทำนอง : ราเมศ คุปตรัตน์
เรียบเรียง : คณาคุณ เด่นนดา
ขับร้อง : ราเมศ คุปตรัตน์, อรัญญา วิญญูวิชัยกุล

Intro : G I A I F#m7 I B7 I Em7 I A I D I Asus A II

Download
2 เพลงโลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี(POP Version)-(ช) Download
3 เพลงโลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี(POP Version)-(ญ) Download
4 เพลงโลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี(POP Version)-(Backing track) Download
5 เพลงคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(เวอร์ชั่นเสียงร้องผู้หญิง)
Download
เพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยศรีปทุม
คำร้อง-ทำนอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
จังหวะ มาร์ช

ประสานใจ สายใยน้องพี่
สืบประเพณี ศรีปทุมรากฐาน
แหล่งรวมศึกษา สูงค่าวิชาการ
ดังดอกบัวบาน ลือระบิลถิ่นนี้
ผองพวกเราชาวสีฟ้าชมพู
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เชิดชูศักดิ์ศรี
ร่มเย็นแจ่มใส น้ำใจไมตรี
คงคู่ความดี ศรีปทุมเทิดทูน
ปัญญา...กว้างไกลคิดอ่าน
เชี่ยวชาญ...ผลงานสมบูรณ์
เบิกบาน...ดั่งบัวรับอรุณ
คุณธรรม...นำทางสร้างสรรค์
ศรีปทุม คือความภูมิใจ
จับมือกันไว้ ก้าวไกลสู่ฝัน
สมัครสมาน สัญญาสถาบัน
เป็นหนึ่งเดียวกัน นิจนิรันดร์ศรีปทุม

6 เพลงคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(เวอร์ชั่นเสียงร้องผู้ชาย)
Download
7 เพลงคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Backing track
Download
8 เพลงมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เพลง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คำร้อง ดร.บุษบา ชัยจินดา
ทำนอง พนเทพ สุวรรณบุณย์
จังหวะ วอลซ์

เห็นทิวไม้งามต้นปาล์มไสว
ถิ่นรวมวิชากว้างไกล
เหมือนดังดอกบัวเบ่งบานสดใส
ชื่อเสียงขจรขจาย ศรีปทุม
ขอเทิดผืนไทยหยิ่งในศักดิ์ศรี
ด้วยรักภักดีมิมีคลาย
ผองเราน้องพี่ผูกพันมั่นหมาย
ดั่งสายเลือดเดียวกันมั่นคง
เรียนรู้บูชาไม่ลืมคุณแหล่งเรียนมา
ดุจบิดรมารดาห่วงใยหาใดเปรียบปาน
ดวงใจเราสีเดียวกัน
ผูกพันชีวา ฟ้า-ชมพู
Download
9 เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยศรีปทุม
คำร้อง-ทำนอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
จังหวะ มาร์ช

ประสานใจ สายใยน้องพี่
สืบประเพณี ศรีปทุมรากฐาน
แหล่งรวมศึกษา สูงค่าวิชาการ
ดังดอกบัวบาน ลือระบิลถิ่นนี้
ผองพวกเราชาวสีฟ้าชมพู
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เชิดชูศักดิ์ศรี
ร่มเย็นแจ่มใส น้ำใจไมตรี
คงคู่ความดี ศรีปทุมเทิดทูน
ปัญญา...กว้างไกลคิดอ่าน
เชี่ยวชาญ...ผลงานสมบูรณ์
เบิกบาน...ดั่งบัวรับอรุณ
คุณธรรม...นำทางสร้างสรรค์
ศรีปทุม คือความภูมิใจ
จับมือกันไว้ ก้าวไกลสู่ฝัน
สมัครสมาน สัญญาสถาบัน
เป็นหนึ่งเดียวกัน นิจนิรันดร์ศรีปทุม

Download

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน