ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

โครงการ Logistics Learning & Workshop with Expert "Excel for Logistics Management"

โครงการ Logistics Learning & Workshop with Expert "Excel for Logistics Management"

เรียนรู้ควบคู่ Workshop กับ ดร.ภานุมาส ทองสุขดี
ผู้เชี่ยวชาญการใช้ โปรแกรม MS Excel ในการจัดการโครงงานด้านโลจิสติกส์ 


วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น.
ในรูปแบบ On site ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ
สำหรับนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน