ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

โครงการ LSC-Talk (การบริหารจัดการคลังสินค้า) บรรยายพิเศษ: Information&Technology Warehouse

โครงการ LSC-Talk (การบริหารจัดการคลังสินค้า) บรรยายพิเศษ: Information&Technology Warehouse

โครงการ LSC-Talk (การบริหารจัดการคลังสินค้า)
บรรยายพิเศษ: Information&Technology Warehouse
วิทยากร: คุณวัชรพล สิงหะเนติ
15 พ.ย. 66
13.00-16.00 น.
ห้อง 1408 อาคาร 3 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

#Warehouse #lscspu #Logisticsspu #โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน