ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรม LSC-Talk (การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา) และกิจกรรม LSC Start Up ลงมือจริง รายได้จริง

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรม LSC-Talk (การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา) และกิจกรรม LSC Start Up ลงมือจริง รายได้จริง

 

 

  โลจิสติกส์ ศรีปทุมชลบุรี จัดกิจกรรม Logistics Innovation Day  

  >> โครงการกิจกรรม LSC-Talk (การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา) <<  
ช่วงเช้า : เวลา 09.00 - 12.00 น.
การบรรยายหัวข้อ : ทรัพย์สินทางปัญญาและการเขียนคำขอสิทธิบัตร
วิทยากร : คุณประทีป โฉมแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ
โดยวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

*ขอชวนนักศึกษาที่สนใจและศิษย์เก่าเข้าร่วมฟังการบ