ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

"โครงการ Logistics Series พี่สอนน้อง" ประจำปีการศึกษา 1/2562 ครั้งที่ 2

"โครงการ Logistics Series พี่สอนน้อง" ประจำปีการศึกษา 1/2562 ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

พบกับ พี่ฟา นางสาวฟารีดา ปัญญาใส 

บริษัท Alliance Luandry Thailand.,Co Ltd.

และพบกับ พี่แอล นางสาวกรปภา สุขุมาลินทร์ 

บริษัท สยาม โอคาเมะ จำกัด

ณ ห้องเรียน 1407 ชั้น 14 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

 

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี

#เรียนจากประสบการณ์จริง

#ซีรี่ย์พี่สอนน้อง62

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน