ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

การบรรยายพิเศษ : Warehouse Management 4.0 @Logistics SPU Chonburi

การบรรยายพิเศษ : Warehouse Management 4.0 @Logistics SPU Chonburi

การบรรยายพิเศษ เรื่อง

การบริหารสินค้าคงคลังในยุค 4.0
วิทยากร คุณคฑาวุฒิ นิลใบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคลังสินค้า
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องเรียน 1407 ชั้น 14 อาคาร3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#เรียนจากประสบการณ์จริง

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน