ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม
ประจำปีการศึกษา 2565

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน