ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์ฯ ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program รุ่น 55

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์ฯ ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program รุ่น 55

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ (น้องน้ำหนาว)

นางสาวสิตานันท์ กฤษนาม
นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 คน จากตัวแทนทั่วประเทศ
เข้าร่วมโครงการ 'Leadership Development Program' รุ่น 55
ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตและนักศึกษา


วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 โรงแรม The Pine Resort
จัดโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
ข่าวกิจกรรม https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery.php?id=13519/

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน