ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565

 

จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน