ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาที่ขอจบการศึกษาในปีการศึกษา 2/2560 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ

ขอเชิญนักศึกษาที่ขอจบการศึกษาในปีการศึกษา 2/2560 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน