ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ประกาศรายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศรายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

Download File >> ประกาศรายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

เอกสารแนบ

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน