ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับคณะฯ และ เรื่องรายชื่อผู้ทำประโยชน์กับคณะด้านผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา2565

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับคณะฯ และ เรื่องรายชื่อผู้ทำประโยชน์กับคณะด้านผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา2565

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน