ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

อบรมฟรี! โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รุ่น 3

อบรมฟรี! โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รุ่น 3

หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC ) Customs Broker รุ่น 3 (รับจำกัด 50 คนเท่านั้น) สมัครภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี หรือโรงแรมในจังหวัดชลบุรี ระยะเวลาการอบรม พฤษภาคม - ตุลาคม 2564  แจ้งผลการคัดเลือก ภายในกุมภาพันธ์ 2564


https://forms.gle/Q6fMynnCVBYzS8w48

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน