ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา2565

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา2565

 

เพิ่มเติม..

 คลิก >> รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา2565  

คลิก >> รายชื่อเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา2565  

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน