ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับคณะฯ เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 และ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำประโยชน์กับคณะด้านผู้นำกิจกรรมนักศึกษา เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับคณะฯ เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 และ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำประโยชน์กับคณะด้านผู้นำกิจกรรมนักศึกษา เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563


 

ประกาศ คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับคณะฯ

เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

>> CLICK <<

ดาวโหลดเกียรติบัตรแบบ pdf ไปก่อนเผื่อใช้ประโยชน์  (ตัวจริงรับวันรายงานรับปริญญา)  
เกียรติบัตรเรียนดี ดาวน์โหลด 1-50 
เกียรติบัตรเรียนดี ดาวน์โหลด 51-101 

ผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการ  ดาวน์โหลด 

----------------------------------------------

 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำประโยชน์กับคณะด้านผู้นำกิจกรรมนักศึกษา

เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

>> CLICK <<

ดาวโหลดเกียรติบัตรแบบ pdf ไปก่อนเผื่อใช้ประโยชน์  (ตัวจริงรับวันรายงานรับปริญญา)  
ผู้นำกิจกรรมนักศึกษา  ดาวน์โหลด

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน