ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ประกาศคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เรื่อง รายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เรื่อง รายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
เรื่อง รายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

>> CLICK <<

 

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน