ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

พบอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


วันที่ 8 ธันวาคม 2566
เวลา 18.30 น.

ผ่าน zoom online

Topic: กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95677219503?pwd=UWFESVMxZE1wV05ZYTEwRXZiM1ladz09

Meeting ID: 956 7721 9503
Passcode: 093790

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน