ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ทำดีมีรางวัล โลจิสติกส์จิตอาสา

ทำดีมีรางวัล โลจิสติกส์จิตอาสา

ทำดีมีรางวัล โลจิสติกส์จิตอาสา

ขอเชิญชวน นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทุกชั้นปี ทุกภาคเรียนผู้มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมเก็บสะสมชั่วโมงความดีจิตอาสา ครบจำนวน 15 ชั่วโมงในระบบ รับเข็มที่ระลึก โลจิสติกส์ SPU จิตอาสา ที่คณะฯ

วิธีการบันทึกชั่วโมงจิตอาสาในระบบ
https://share.vidyard.com/watch/mNYZZJyUmxQGJ5nNzPrroY

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน