ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ระดับ2 ปีการศึกษา2565

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ระดับ2 ปีการศึกษา2565

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล และอาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF)
ระดับ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) รุ่น 7

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน