ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ประกาศ รายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประกาศ รายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

>> ประกาศ <<
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
เรื่อง รายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน