ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

สัมภาษณ์นักวิจัยคนเก่ง : ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

สัมภาษณ์นักวิจัยคนเก่ง : ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

มาฟังบทสัมภาษณ์นักวิจัยคนเก่ง

ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

 

"ภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ที่มีมาพัฒนางานวิจัย
ที่สามารถเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการโซ่อุปทานสุขภาพของประเทศไทย"กดอ่านได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยจ้า
https://anyflip.com/sehpc/uuiy/ 

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน