ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

โครงการนักศึกษาบริการวิชาการสู่สังคมร่วมกับคณะบัญชี ปีการศึกษา 2566

โครงการนักศึกษาบริการวิชาการสู่สังคมร่วมกับคณะบัญชี ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
คณะโลจิสติกส์ฯ จัดกิจกรรม

โครงการนักศึกษาบริการวิชาการสู่สังคมร่วมกับคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ชลบุรี

เวลา 8.00 -12.00 น.
สถานที่ ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนอก ชลบุรี

#โลจิสติกส์ศรีปทุม #โลจิสติกส์สรีปทุมชลบุรี #LSCSPU #คณะบัญชีศรีปทุมชลบุรี #SPU

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน